Ē tahi ara e rima ki te ngākau ora

WHAKATŌKIA NGĀ RAUTAKI
MĀMĀ NEI KI TŌ AO KIA
RONGO AI KOE I NGĀ PAINGA

These five actions can make a real different to the way we feel:

  1. Connect, me whakawhanaunga 
  2. Give, tukua
  3. Take notice, me aro tonu
  4. Keep learning, me ako tonu
  5. Be active, me kori tonu
Whether it's gathering and sharing kai, learning te reo, or sowing manaaki, it's the simple things that bring us joy.

And the best thing is that looking after ourselves can make a big difference to our whānau, friends, and community.